MIN. EDUKACJI MÓWIŁ O POWROCIE DO STACJONARNEJ NAUKI