OGROMNE PIENIĄDZE Z UE NA CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W POZNANIU