POZNAŃ PO RAZ KOLEJNY DA WSPARCIE STRAJKUJĄCYM NAUCZYCIELOM