STRAŻ ODHOLOWUJE SAMOCHODY STOJĄCE NA TRASIE PROCESJI