WŚCIEKLIZNA W POZNANIU. WYZNACZONO OBSZAR OCHRONNY