Tele Magic 2

ZARZUTY WS. WYBUCHU W KAMIENICY NA DĘBCU. PIERWSZY TAKI AKT OSKARŻENIA W POLSCE