ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W CENTRUM. BĘDĄ UTRUDNIENIA