POSZERZENIE AUTOSTRADY W OKOLICY POZNANIA RUSZY JESZCZE W TYM ROKU!