Jakub Kuźniarski

Poznaniak od urodzenia, student politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, zainteresowany kwestiami edukacji, kultury oraz samorządu i polityki lokalnej.