W CENTRUM POZNANIA POWSTANĄ MIESZKANIA I BIUROWCE

Nieruchomości i finanse

Na liczącej ponad 5,5 ha działce w centrum miasta już wkrótce będą mogły powstać nowe mieszkania i biurowce. Międzynarodowe Targi Poznańskie sprzedały teren pomiędzy ulicami Matejki, Grunwaldzką i Ułańską.

Przetarg odbył się we wtorek, 15 września. Tagi ustaliły cenę wywoławczą na 114 mln zł, a zwycięzca przetargu - spółka BPI Real Estate Poland z siedzibą w Warszawie zaoferowała pół miliona zł więcej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jaki we wrześniu 2019 roku przyjęli poznańscy radni, na terenie sprzedanej przez MTP działki mogą powstać budynki mieszkalne, liczące maksymalnie pięć kondygnacji. Dopuszczalna jest też nieco niższa zabudowa usługowa. Tylko w wyznaczonych strefach możliwe są wyższe budynki, ale i one mogą mieć najwyżej do 7 kondygnacji. W planie wyznaczono też drogi oraz ciągi pieszo-rowerowe.

Spółka, która kupiła działkę, dostanie również projekt osiedla, jakie mogłoby powstać na tym terenie. Koncepcję stworzyła na zlecenie Międzynarodowych Targów Poznańskich pracownia CDF Architekci. Projekt zakłada przede wszystkim budynki mieszkalne i biurowce, proponuje również hotel przy ul. Grunwaldzkiej.

BPI Real Estate to deweloper działający na rynku nieruchomości w Belgii, w Luksemburgu i w Polsce. W Poznaniu odpowiedzialny jest za osiedle Vilda Park - inwestycję mieszkaniową nad Wartą, przy ul. Droga Dębińska.

(źródło: poznan.pl)

BĘDZIE POMOC FINANSOWA DLA WIELKOPOLSKICH FIRM

Nieruchomości i finanse

Dziś Marszałek Marek Woźniak podpisał z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. (WARP) umowę na realizację projektu „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” i przekazanie 100 milionów złotych na wsparcie mikro i małych przedsiębiorców z Województwa Wielkopolskiego, którzy z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 utracili istotną część przychodów i odnotowali straty finansowe. Środki te umożliwią przedsiębiorcom utrzymanie działalności i funkcjonowanie w warunkach kryzysowych w sytuacji nagłego niedoboru kapitału. Pieniądze pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pozostającego w gestii Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

„Wsparcie w postaci bezzwrotnych grantów to dobre koło ratunkowe dla naszych przedsiębiorców” – podkreśla Marszałek Marek Woźniak. „Dziś szczęśliwie finalizujemy prace nad tym instrumentem finansowym z nadzieją, że między innymi dzięki niemu firmy, które utraciły płynność finansową z powodu pandemii, nadal będę mogły funkcjonować na wielkopolskim rynku” – mówi Marszałek.

Dystrybucją środków zajmie się Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która wyłoni firmy w postępowaniu konkursowym. „Rozpoczęcie naboru wniosków planujemy na koniec lipca. Szacujemy, że kwalifikacja do dofinansowania potrwa 3-4 dni, a dystrybucja tych środków będzie bardzo szybka. Przedsiębiorcy potrzebują pomocy tu i teraz” – podkreśla Prezes WARP Krzysztof Urbaniak.

Projekt grantowy realizowany jest w ramach Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO 2014+. Decyzja Zarządu Województwa Wielkopolskiego o udzieleniu dofinansowania projektowi „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” związana jest z podjęciem natychmiastowych działań ograniczających i zapobiegających skutkom pandemii wirusa SARS-CoV-2 w tym do zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorców oraz łagodzenia negatywnych skutków gospodarczych na terenie Województwa Wielkopolskiego. Dotychczas w ramach Podziałania 1.5.2 wybrano do dofinansowania projekty o całkowitej wartości ponad 1 912 000 000,00 zł.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl oraz http://warp.org.pl/

(źródło: Wielkopolski Urząd Marszałkowski)