Ryszard Czarnecki

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego