IDZIE O POZNAŃ! IDZIE O MIASTO. IDZIE O MIESZKAŃCÓW.