WPŁYW ARCHITEKTURY NA SKUTECZNĄ NAUKĘ W SESJI I NIE TYLKO