ZASŁUŻONE MIEJSCE POZNANIA W ZWIĄZKU MIAST POLSKICH