JAKUB JĘDRZEJEWSKI I SZPITALE WIELKOPOLSKI – CO NA DZISIAJ WIEMY?