CZY POZNAŃSKA PO WPŁYNIE NA DECYZJE WŁADZ CENTRALNYCH?