PREZYDENT JAŚKOWIAK JAK IKAR - SPADA W GŁĄB, BYLE TO NIE BYŁ GŁĄB KAPUŚCIANY!