POMNIK WDZIĘCZNOŚCI A SPÓR POMIĘDZY WŁADZĄ ŚWIECKĄ I KOŚCIELNĄ