„NIIEPRAWDZIWY" I „NIEŚCISŁY" RAPORT CZYLI EMOCJE NA LINII KOŚCIÓŁ – MIASTO