BANERY POLITYCZNE W MIEŚCIE - ZAKAZAĆ CZY ZWIĘKSZYĆ ILOŚĆ?