NAPRAWA USTAWY CZY DEPTANIE KONSTYTUCJI? PUNKT WIDZENIA ZALEŻY OD POLITYCZNEGO KIERUNKU MYŚLENIA.