NIEOBECNOŚĆ PREZYDENTA ZAPOWIEDZIANA- ALE CZY USPRAWIEDLIWIONA?