PO SPOTKANIU U MARKA KUCHCIŃSKIEGO. UWAŻAŁBYM NA ODROLNIACZY ZIEMI