KORNEL MORAWIECKI I MAŁGORZATA ZWIERCAN – RĘCE SIĘ PLĄCZĄ, USTA SIĘ PLĄCZĄ...