KRZYKI PREMIER SZYDŁO. CZY MINISTER SZYMAŃSKI TO WYTRZYMA?