LIST RODZICÓW DO MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ ANNY ZALEWSKIEJ