ANDRZEJ MLECZKO I DZIAŁACZKA MOJEJ PARTII JAK HANNA BAKUŁA...