TRZYMANIA KACZYŃSKIEGO. MARCIN LIBICKI VS. STANISŁAW PIOTROWICZ