POLITYCY OPAMIĘTAJCIE SIĘ, CZYLI O JEDNĄ ROCZNICĘ ZA DALEKO