FAWORYT JAŚKOWIAKA DYREKTOREM GALERII ARSENAŁ, CZYLI CZAS KULTURY POLITYCZNIE ZAANGAŻOWANEJ?