WYBÓR MACRONA NIE MUSI BYĆ SUKCESEM. MOŻE BYĆ PORAŻKĄ