CZY UCZESTNICY SMOLEŃSKICH MIESIĘCZNICY NAPRAWDĘ CHCĄ SIĘ MODLIĆ?