ZAMIAST ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH BĘDĄ ORGANIZACJE PRORZĄDOWE