TO NIE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI STWARZAJĄ ZAGROŻENIE DLA FAŁSZOWANIA WYBORÓW!