NAGRODA CZŁOWIEKA WOLNOŚCI. W PRZYSZŁYM ROKU MAREK SUSKI I WITOLD CZARNECKI