Ambasadorowie radzieccy w Warszawie byli ostrożniejsi od Georgette Mosbacher