Pomnik księdza Jankowskiego powinien usunąć arcybiskup Głódż