Pochwała Balcerowicza, Białoruś, i polski model suwerennej demokracji