Paweł Rabiej, na krótko, przysłużył się jednak polskim dzieciom