Po wystąpieniu Leszka Jażdżewskiego. Dylematy konserwatysty