RYMARZE, KRAWCY I KUŚNIERZE, CZYLI SŁÓW KILKA O RZEMIEŚLNIKACH W ŚREDNIOWIECZNYM POZNANIU