„W POZNANIU NA WYGNANIU", CZYLI POZNAŃSKIE LATA KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY