POZNAŃ KONTRA KRAKÓW, CZYLI JEZUICKIE STARANIA O UNIWERSYTET W POZNANIU