W DOMU I W KAMIENICY, CZYLI JAK MIESZKALI POZNANIACY W XIX STULECIU