Tele Magic 2

WEHIKUŁ CZASU, CZYLI POZNAŃ A.D. 1500, CZĘŚĆ II