POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK, CZYLI NAMIASTKA UNIWERSYTETU