DEKOMUNIZACJA? – PODOBNIE BYŁO ZA CARA, PODCZAS WOJNY I PO UPADKU PRL