JAK BERNARDYN Z FRANCISZKANINEM, CZYLI WOJNA MNICHÓW W SIEDEMNASTOWIECZNYM POZNANIU