TARGOWISKO, CENTRUM POLSKOŚCI I MIEJSCE ZGROMADZEŃ, CZYLI STARY RYNEK W XIX WIEKU