Tele Magic 2

POCZĄTKI NOWOCZESNEGO SPORTU W POZNANIU